top of page
Man med bok

VARSEL FOR SMÅ FARTY

Autor/Autorer:

Originaltittel:

Originalforfatter:

T. Williams

Basert på: 

Basert på bok av: 

Dramatisert av:

Musikk av:

Antall i orkester:

Sangtekster av:

Tilgjengelige språk:

Norsk (nynorsk)

Sangtekster av:

Av:

Oversatt av Bjørn Endreson

Antall medvirkende:

Varighet:

bottom of page