top of page
Man med bok

UNDER VÅR HIMMEL

En scenetekst om hvordan følelsen for hjemstedet påvirker vår identitet. Det handler om bygdas betydning for mennesker i mindre tettbebygde strøk, både for dem som har blitt boende og for dem som har flyttet ut, eller er i ferd med å gjøre det, men også for tilbakeflyttere og innflyttere. Denne sceneteksten gir flere innfallsvinkler enn avfolknings-perspektivet.

Autor/Autorer:

Originaltittel:

Under vår himmel

Originalforfatter:

Lene Therese Teigen

Basert på: 

Basert på bok av: 

Dramatisert av:

Musikk av:

Antall i orkester:

Sangtekster av:

Tilgjengelige språk:

No

Sangtekster av:

Av:

Lene Therese Teigen

Antall medvirkende:

2 K 2 M

Varighet:

bottom of page