top of page
Man med bok

TIDEN UTEN BØKER

Hvordan snakke om noe som ingen ord kan beskrive?
«Tiden uten bøker» handler om hukommelse og glemsel, om å vekke det glemte til live igjen. Om verdien av å vite hva som hendte med vår familie og våre venner, og om å holde fortellingene levende. Scenetekstens utgangspunkt er fortellinger fra Uruguay under diktaturet 1973-1985 og årene etterpå.
Det er fokus på kvinners erfaringer og om hva som hendte utenfor og inne i fengslene. Teksten er ikke dokumentarisk – i språk og form sammenstilles det poetiske og det smertelig realistiske. Den dramatiserer ikke tortur eller romantiserer ofrene. Men den behandler spørsmål om hva glemsel, fortielse og taushet innebærer.

Autor/Autorer:

Originaltittel:

Tiden uten bøker

Originalforfatter:

Lene Therese Teigen

Basert på: 

Basert på bok av: 

Dramatisert av:

Musikk av:

Antall i orkester:

Sangtekster av:

Tilgjengelige språk:

NO / ES / EN / ID

Sangtekster av:

Av:

Lene Therese Teigen

Antall medvirkende:

3 K 1 M

Varighet:

75 min

bottom of page