top of page
Man med bok

SEKS PERSONER SØKER EN FORFATTER

Autor/Autorer:

Originaltittel:

Originalforfatter:

Pirandello

Basert på: 

Basert på bok av: 

Dramatisert av:

Musikk av:

Antall i orkester:

Sangtekster av:

Tilgjengelige språk:

NO

Sangtekster av:

bottom of page