top of page
Man med bok

PINOCCHIO

Autor/Autorer:

Originaltittel:

PINOCCHIO

Originalforfatter:

Carlo Collidi

Basert på: 

Basert på bok av: 

Dramatisert av:

Teodor Janson

Musikk av:

Antall i orkester:

Sangtekster av:

Tilgjengelige språk:

Norsk

Sangtekster av:

bottom of page