top of page
Man med bok

ET HELT LIV AV SOL

Kan man tegne sin skjebne helt selv? Og utelukker kjærlighet og ensomhet hverandre? I denne realistisk-poetiske teksten utforsker dramatikeren de ulike sidene av kjærligheten i et ungt par - seksuell utfoldelse, ønsker om tosomhet og flersomhet, hvordan ens flerkulturelle bakgrunn og smerte fra kriger som ikke var deres påvirker dem den dag i dag. Er det noe skjebnesvangert over møtene i ens liv? Eller holder vi bare fast i hverandre for harde livet fordi det gjør for vondt å være alene mens verden faller sammen?

Autor/Autorer:

Originaltittel:

Et helt liv av sol

Originalforfatter:

Daria Glenter

Basert på: 

Basert på bok av: 

Dramatisert av:

Musikk av:

Antall i orkester:

Sangtekster av:

Tilgjengelige språk:

NO

Sangtekster av:

Av:

Daria Glenter

Antall medvirkende:

Varighet:

60 - 75 min

bottom of page