top of page
Dark Background
OPPHAVSRETT

Loven sier at åndsverk er litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform. Det er altså alle typer tekster, for eksempel romaner, dikt, skuespill, faglitteratur, skolebøker, avisartikler eller reklametekster. Bilder av alle slag er naturligvis også åndsverk, malerier, tegninger, fotografier og så videre. Musikk er åndsverk, uansett uttrykksmåte eller uttrykksform. Loven skiller ikke mellom musikk som er nedtegnet i form av noter på et stykke papir, formidlet gjennom fjernsyn eller radio, ligger lagret på en CD eller på en mobiltelefon, eller om den spilles av en gatemusikant på Carl Johan.  At kunstverk er åndsverk virker innlysende for de fleste. Det kanskje ikke alle er klar over, er at vitenskapelige verk, slik som kart og dataprogrammer, også er åndsverk som omfattes av loven. Mange tenker heller ikke over at oversettelser er selvstendige åndsverk som har egen beskyttelse. Det samme gjelder bearbeidelser av for eksempel tekster eller komposisjoner. Opphavsretten oppstår i det øyeblikket åndsverket er skapt. Verket har vern etter åndsverkloven idet det har fått en utforming, idet det er blitt manifestert på en eller annen måte. Det er altså ikke nødvendig å merke verket med copyrightmerke eller registrere det noe sted, slik som for eksempel med patenter, for at åndsverket skal bli beskyttet av loven. 

 

Et åndsverk er et produkt av en selvstendig og skapende innsats som er tilstrekkelig original til å få verkshøyde. Verket faller inn under åndsverkloven idet det er skapt. Samtidig blir opphavsmannens enerett beskyttet. Denne består av to deler: 1) de ideelle rettighetene som gir opphavsmannen krav på å bli kreditert og vern mot krenkende bruk av verket, og 2) de økonomiske rettighetene som på sin side er delt i to utnyttelsesformer: a) eksemplarfremstilling, og b) rett til å gjøre tilgjengelig for allmennheten. De økonomiske rettighetene kan overføres til den som vil bruke åndsverket. Som hovedregel gjelder det at alle rettigheter som ikke uttrykkelig overført, forblir hos opphavsmannen. Det er altså bare de utnyttelsesformer det er gjort avtale om som kan brukes av den som erverver rettigheter til åndsverk. 

 

bottom of page