top of page
Man med bok

TJUE TUSEN SIDER

Kort fortalt handlar det om Tony, ein ung mann som kjem over ein container og ser ein gammal lydavspelar som han vil plukke opp. Ein ask med bøker som er meint for containeren, treffer han i hovudet. På et mirakuløst vist lagrar desse sidene seg, tjue tusen i talet, i hjernen hans. Tekstane som har lagra seg, er ein historisk sanningsrapport om den rolla Sveits spela under andre verdskrigen, og rapporten inneheld opplysingar mange ikkje er interesserte i at omverda skal få innsyn i. Dei syner korleis Sveits behandla flyktningar frå Nazi-Tyskland, og korleis bankane fekk kloa i krigsprofitt og jødiske formuar.

Autor/Autorer:

Originaltittel:

Zwanzigtausend Seiten

Originalforfatter:

Lukas Bärfuss

Basert på: 

Basert på bok av: 

Dramatisert av:

Musikk av:

Antall i orkester:

Sangtekster av:

Tilgjengelige språk:

NO (nynorsk)

Sangtekster av:

Av:

Oversatt av Ragnar Hovland

Antall medvirkende:

Varighet:

bottom of page