top of page
Man med bok

SLUTTSPEL

Mørkt og humoristisk om å stå ansikt til ansikt med døden.

Fire menneske er fanga i ei slags evigvarande endetid. Den blinde Hamm, som ikkje kan stå, og tenaren Clov, som ikkje kan sitte. I to søppelkassar bruker foreldra til Hamm, Nell og Nagg, si siste tid.

Hamm har valt isolasjonen, er sjølvopptatt, lidande og pessimistisk. Clov lengtar etter noko anna, men har ingenting å forfølge. Gjennom to små vindauge kan han rapportere om verda utanfor. Det er ikkje teikn til liv. Han vil forlate den dominerande herren sin, men kor skal han dra i ei verd som verkar tom og innhaldslaus?

Tekst: detnorsketeatret.no

Autor/Autorer:

Originaltittel:

Originalforfatter:

S. Beckett

Basert på: 

Basert på bok av: 

Dramatisert av:

Musikk av:

Antall i orkester:

Sangtekster av:

Tilgjengelige språk:

NO (nynorsk)

Sangtekster av:

Av:

Oversatt av Bjørn Endreson

Antall medvirkende:

1 K 3 M

Varighet:

bottom of page