top of page
Man med bok

RING RING RING

Ensomhet møter religiøs tvil møter seksuell frustrasjon møter familietrøbbel møter kapitalisert høytid og fullstendig fravær av kontakt med sine følelser. Kulde og mørke. Forvirring og en lengsel etter varme, desperate forsøk på å oppleve den og panisk flukt når varmen først kommer. RING RING RING er dramatikerens første helaftens forestilling som forsøker å stille spørsmål, besvare dem og å finne fotfeste i en verden i oppløsning.

Autor/Autorer:

Originaltittel:

Ring Ring Ring

Originalforfatter:

Daria Glenter

Basert på: 

Basert på bok av: 

Dramatisert av:

Musikk av:

Antall i orkester:

Sangtekster av:

Tilgjengelige språk:

NO / EN

Sangtekster av:

Av:

Daria Glenter

Antall medvirkende:

Varighet:

120 min

bottom of page