top of page
Man med bok

NED I MOSEN MED DEG MENNESKE!

Ned i mosen med deg, menneske! er en forestilling med dans, musikk, tekst og video. De ulike uttrykkene flettes sammen i tablåer og små historier hvor de medvirkende går inn og ut av forskjelllige situasjoner. Forestillingen er både humoristisk og med mer alvorlige, eksistensielle undertoner. Alt knyttet opp til tema i skjæringspunktet mellom natur og kultur. Forestillingen er ikke et 'tilbake til naturen'-prosjekt, men tar innover seg virkeligheten vi lever i.

Autor/Autorer:

Originaltittel:

Originalforfatter:

Toril Solvang

Basert på: 

Basert på bok av: 

Dramatisert av:

Musikk av:

Antall i orkester:

Sangtekster av:

Tilgjengelige språk:

NO

Sangtekster av:

Av:

Toril Solvang

Antall medvirkende:

Varighet:

bottom of page