top of page
Man med bok

LIVIAS ROOM

I Livias rom blir forståelsen og fremstillingen av historiske figurer og hendelser, og sammenhengen mellom fortid og nåtid, satt i spill. Overordnet handler dette om hvem som har makt i hvilke rom, med nyskriving av hendelser i Romertiden som omdreiningspunkt. En rekke mennesker i Roma i tiden rundt år null, som alle var sterkt knyttet til keiser Augustus gjennom slektskap og ekteskap, presenteres. Livias rom blander fakta og fiksjon, fortid og nåtid, handlingsrom og pusterom. Ulike uttrykk og tider forenes og brytes mot hverandre. Det handler om å utsette seg for Historie. Her synliggjøres at Historie skapes gjennom hvilke spørsmål vi stiller og hvilke forventninger vi har.

Autor/Autorer:

Originaltittel:

Livias Room

Originalforfatter:

Lene Therese Teigen

Basert på: 

Basert på bok av: 

Dramatisert av:

Musikk av:

Antall i orkester:

Sangtekster av:

Tilgjengelige språk:

NO / EN

Sangtekster av:

Av:

Lene Therese Teigen

Antall medvirkende:

5

Varighet:

bottom of page