top of page
Man med bok

LÆRERE FOR LIVET

Autor/Autorer:

Originaltittel:

Originalforfatter:

Sofia Fredèns

Basert på: 

Basert på bok av: 

Dramatisert av:

Musikk av:

Antall i orkester:

Sangtekster av:

Tilgjengelige språk:

Norsk

Sangtekster av:

bottom of page