top of page
Man med bok

FRØKEN ELSE

Autor/Autorer:

Originaltittel:

Fräulein Else

Originalforfatter:

Arthur Schnitzler

Basert på: 

Basert på bok av: 

Dramatisert av:

Musikk av:

Antall i orkester:

Sangtekster av:

Tilgjengelige språk:

NO (nynorsk)

Sangtekster av:

bottom of page