top of page
Man med bok

ARKEOLOGENE

Med utgangspunkt i et autentisk arkeologisk funn (Island 2004) er Arkeologene en fortelling om fortid, nåtid og fremtid. I spenningsfeltet mellom tanker og fortolkninger, historisk og personlig sannhet, yrkes- og privatliv, utspilles av dragkamp mellom fire arkeologer. Stykket utvikler seg etter hvert til å bli en slags faglig thriller som avdekker lag på lag av personenes forhold til historien og virkeligheten.

Autor/Autorer:

Originaltittel:

Arkeologene

Originalforfatter:

Lene Therese Teigen

Basert på: 

Basert på bok av: 

Dramatisert av:

Musikk av:

Antall i orkester:

Sangtekster av:

Tilgjengelige språk:

NO / EN

Sangtekster av:

Av:

Lene Therese Teigen

Antall medvirkende:

2 K 3 M

Varighet:

bottom of page