top of page
Man med bok

VIEW FROM A BRIDGE / FRAKT UNDER HAVET

Eddie Carbone er ein overbeskyttande onkel, noko som kjem til overflata då familiekjenningane Marco og Rodolpho kjem ulovleg til landet, og familien tar risikoen med å huse dei. Eddie nyt stor respekt i nabolaget og på arbeidsplassen. Saman med kona Beatrice har han oppdratt niesa hennar, Catherine. Når Catherine og Rodolpho forelskar seg i kvarandre, kolliderer ulike kulturar, og det utløyser angst og hat. Situasjonen endar med drap.

Handlinga går for seg blant italienske hamnearbeidarar i New York på midten av 1900-talet. Den frie immigrasjonen til Amerika er stogga, men nauden i Italia driv likevel mange til å reise over havet for å bli smugla inn. Dei illegale immigrantane blei kalla ‘submarines’, undervassbåtar. Det er forklaringa på den norske tittelen på stykket, Frakt under havet.

Tekst: teatervestland.no

Autor/Autorer:

Originaltittel:

A view form a bridge

Originalforfatter:

A. Miller

Basert på: 

Basert på bok av: 

Dramatisert av:

Musikk av:

Antall i orkester:

Sangtekster av:

Tilgjengelige språk:

NO

Sangtekster av:

Av:

Oversatt av Ola E. Bøe

Antall medvirkende:

Varighet:

bottom of page