top of page
Man med bok

RØVARANE

Greve og far i huset meiner det berre er når ein er utru eller slost, når ein bryt alle normer og moralske reglar, at ein er fri til å tenkje høgare tankar. Derfor er han godt i gang med sitt eige moralske nedbrytingsprosjekt som består av årgangsvin og porno på iPaden. Den pliktoppfyllande sonen Franz prøver desperat å fange farens merksemd og vekkje farskjensla i han. Men faren er som alltid berre oppteken av tvillingbroren Karl, som lever eit bekymringslaus studietilvere med kompisane. Karl er mykje penare enn broren, og blir også oppfatta som smartare og meir belest enn det han eigentleg er. Han har lett for det. Franz er svart av hat og sjalusi og lykkast både i å vende faren mot Karl og i å stikke av med kjærasten hans. I desperasjon samlar Karl ein gjeng med studievenner og dannar ein røvarbande som kjempar for fridom og rettferd, slik dei ser det. Men etter kvart blir måla meir ekstreme og det heile kjem ut av kontroll.

Autor/Autorer:

Originaltittel:

Die Räuber

Originalforfatter:

Friedrich von Schiller

Basert på: 

Basert på bok av: 

Dramatisert av:

Musikk av:

Antall i orkester:

Sangtekster av:

Tilgjengelige språk:

NO (nynorsk)

Sangtekster av:

Av:

Oversatt av Ragnar Hovland

Antall medvirkende:

Varighet:

1 t 40 min

bottom of page