top of page
Man med bok

KVINNER SOM BRUKER SIN STEMME

Kvinner som bruker sin stemme var basert på 4 tekster: Har du ikkje noko betre å komme med av Olaug Nilssen, Barock Friise av Cecilie Løveid, Ikkje direkte råka. Dagbok 16/4- 22/6 2012 av Maria Tryti Vennerød og Galle av Marit Tusvik.

Autor/Autorer:

Originaltittel:

Originalforfatter:

Basert på: 

Basert på bok av: 

Dramatisert av:

Cecilie Løveid

Musikk av:

Antall i orkester:

Sangtekster av:

Tilgjengelige språk:

NO

Sangtekster av:

bottom of page