top of page
Man med bok

HANGAREN

Ei gruppe menneske har flykta inn i ein hangar etter ein apokalypse. Her inne har dei utvikla eit rigid system av klassar og reglar. Eit maktspel utviklar seg når Noah tek til å høyre ei stemme utanfor. Alt byrjar å krakelere. Ein gut bryt seg inn, men har han verkeleg vore der ute? Kva skjer med menneskelege relasjonar når absolutt alt er ordna og regulert? Kva skjer med språket og minna? Er det plass
til kjærleik og det ømme og vare?

Autor/Autorer:

Originaltittel:

Originalforfatter:

Basert på: 

Basert på bok av: 

Dramatisert av:

Musikk av:

Antall i orkester:

Sangtekster av:

Tilgjengelige språk:

NO

Sangtekster av:

Av:

Toril Solvang

Antall medvirkende:

4 k 3 m

Varighet:

60 min

bottom of page