top of page
Man med bok

BAK SKAPET STÅR ØKSEN

Bak skapet står øksen er en novellesamling av den norske forfatteren Torborg Nedreaas. Samlingen utkom i 1945 og regnes som hennes debut.[1]

Alle novellene i samlingen har handlingen lagt til annen verdenskrig, og de gir et pyskologisk nyansert bilde av forholdene under okkupasjonen, blant annet gjennom å vise at relasjonene mellom okkupantene og de okkuperte kunne ha mange sider. Størst oppsikt vakte hennes forstående skildringer av forhold mellom norske jenter og tyske soldater, men her finnes også en historie om en norsk mann som viser omsorg for en overstadig beruset ung tysk soldat, fordi soldaten minner om mannens sønn - som ble drept av okkupantene.

Novellene har delvis tendens mot krigens forrående virkning, og delvis kan de oppfattes som et «innlegg mot de første fredsmånedenes tilløp til selvtekt og selvrettferdig dømmesyke».[2] Hovedtendensen er likevel ikke debattinnlegg, men en lavmælt og uheroisk skildring av flere sider ved hverdagsopplevelsen av krigen på en bredere psykologisk nyansering, blant annet med skildringer av skam, avmakt og tvil.

Autor/Autorer:

Originaltittel:

Bak skapet står øksen

Originalforfatter:

Torborg Nedreaas

Basert på: 

Basert på bok av: 

Dramatisert av:

Musikk av:

Antall i orkester:

Sangtekster av:

Tilgjengelige språk:

NO

Sangtekster av:

Av:

Torborg Nedreaas

Antall medvirkende:

Varighet:

bottom of page