top of page
Man med bok

ARNARDO FØR ARNARDO

Husarenes ettermiddag begynner som en romantisk pastisj:
En ettermiddag for lenge siden, utenfor en krostue. To husarer sitter ved et steinbord og drikker hvitvin, kroverten står i døren, bak kroen et sted synger en ung kvinne en folkevise.
For husarene, Landgraff og Lendum, er friheten absolutt. De er seierherrer, Gud døde sist torsdag, og verden er deres. Ganske snart er både den og de selv forandret.
Husarenes ettermiddag ble skrevet til Ibsen-året med utgangspunkt i Ibsens ord
«For meg er friheten den største og høyeste livsbetingelse.»

Skuespillet ble skrevet til Det Åpne Teaters internasjonale korttekst-prosjekt om frihet som var en del av deres markering av Ibsen-året. Teksten er spilt flere steder i Europa.

Autor/Autorer:

Originaltittel:

Arnardo før Arnardo

Originalforfatter:

Jesper Halle

Basert på: 

Basert på bok av: 

Dramatisert av:

Musikk av:

Antall i orkester:

Sangtekster av:

Tilgjengelige språk:

NO

Sangtekster av:

bottom of page