UTVALGTE VERK: NYE TEKSTER
BYEN AV GLASS
av Erlend Rødal Vikhagen

Byen av glass handler om en by som våkner opp og er omringet av en mur. Stykket handler om hvordan samfunnet i byen utvikler seg når det er totalt isolert fra omverdenen. Teksten retter blikket mot sosiale strukturer og massenes psykologi. Teksten er skrevet uten rollenavn og krever at iscenesetteren blir medforfatter og bruker replikkfordelingen til å skape gjennomgående karakterer.

ET HELT LIV AV SOL
av Daria Glenter

Kan man tegne sin skjebne helt selv? Og utelukker kjærlighet og ensomhet hverandre? I denne realistisk-poetiske teksten utforsker dramatikeren de ulike sidene av kjærligheten i et ungt par - seksuell utfoldelse, ønsker om tosomhet og flersomhet, hvordan ens flerkulturelle bakgrunn og smerte fra kriger som ikke var deres påvirker dem den dag i dag. Er det noe skjebnesvangert over møtene i ens liv? Eller holder vi bare fast i hverandre for harde livet fordi det gjør for vondt å være alene mens verden faller sammen?

PUST, Pappa. Pust. 
av Ester Gjermundnes

‘Pust, pappa. Pust’ et stykke om tap, sorg og selvmord i nær relasjon. Det handler om å bli konfrontert med fortiden sin og livet med en suicidal far.